Τι πρέπει να ξέρουν όσοι εξεταστούν προφορικά στις πανελλαδικές (οδηγίες υπουργείου 2014)

Tag Archives: css

Τι πρέπει να ξέρουν όσοι εξεταστούν προφορικά στις πανελλαδικές (οδηγίες υπουργείου 2014)

επιμέλεια: dyslexiashop.gr Οι μαθητές εξετάζονται στα ίδια θέματα με το ίδιο πρόγραμμα και διάρκεια εξέτασης Οδηγίες για τις προφορικές εξετάσεις των μαθητών εξέδωσε το Υπουργείο Παιδείας. Θυμίζουμε ότι προφορικά εξετάζονται οι μαθητές που λόγω της υφιστάμενης φυσικής αδυναμίας τους (δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία, φάσμα αυτισμού, κινητική αδυναμία άνω άκρων ή προβλήματα στην όραση), αδυνατούν να εκφράσουν γραπτά τις .
X