Νόμος 3699/2008 για την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Tag Archives: aside

Νόμος 3699/2008 για την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Νόμος 3699/2008 για την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση εδώ ο νόμος σε μορφή pdf 1. Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ) είναι το σύνολο των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών στους μα− θητές με αναπηρία και διαπιστωμένες ειδικές εκπαιδευ− τικές ανάγκες ή στους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Η πολιτεία δεσμεύεται να κατοχυρώνει και να αναβαθμίζει διαρκώς τον υποχρεωτικό χαρακτήρα της ειδικής .
X